StenNordin

S-manifest drabbar Stockholm – 11 000 kr per hushåll

Idag presenterade Stefan Löfven Socialdemokraternas förslag till valmanifest och det blev tydligt att stockholmarna står med notan. På kort sikt handlar det om över 11 000 kronor per hushåll i Stockholmsregionen.

– Socialdemokraterna vill genomföra ett systemskifte som skulle stå Stockholm dyrt. De vill skifta bort varaktiga jobb, tillväxt och utveckling. I dess ställe ska komma bidrag, skatter och tillfälliga praktikplatser. Det är en politik som skulle slå sönder dagens positiva utveckling och stå alla som bor, lever och verkar i Stockholmsregionen dyrt, säger Sten Nordin (M) finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholm stad.

– Skattehotet mot Stockholm finns nu svart på vitt. På kort sikt handlar det om över 10 miljarder kronor i skattehöjningar eller över 11 000 kronor per hushåll för regionen. Då är stora delar av valmanifestet inte finansierat fullt ut och Miljöpartiet och Vänsterpartiet har ännu inte fått säga sitt, säger Sten Nordin (M).

– Det är tydligt. Socialdemokraterna står inte på stockholmarnas sida. De ska straffa bort jobb för främst unga människor. Och de klarar inte ens själva av att ge besked i viktiga Stockholmsfrågor som Förbifart Stockholm, Bromma flygplats och en östlig förbindelse, säger Sten Nordin (M).

  • Enbart Socialdemokraternas förslag att höja utjämningsskatten innebär att en dryg miljard kronor ska tas från kommunerna och landstinget i Stockholms län. Blir det verklighet tvingar det fram höjd skatt eller nedskärningar i verksamheter som skolan och sjukvården.
  • Till det kommer en rad skattehöjningar som höjda inkomstskatter, transportskatter, höjda arbetsgivaravgifter för unga, höjd restaurangmomsmoms och nedskalat eller avskaffat rutavdrag.
  • En rimlig uppskattning ger för handen att runt en tredjedel av dessa skattehöjningar kommer att betalas av människor, jobb och företag i Stockholms län