Terminal

Nu startar detaljplaneprocessen för bussterminalen vid Slussen

Den 11:e september fattas det formella beslutet om detaljplanearbetet för den kommande bussterminalen vid Slussen. Det var den andra juli som en överenskommelse slöts mellan Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun och Värmdö kommun.

–Nu startar vi detaljplaneprocessen för bussterminalen vid Slussen. Bussterminalen kommer precis som i den tidigare planen, att byggas i Katarinaberget. En fräsch, trygg och effektiv bussterminal med bra bytesmöjligheter till tunnelbanan är en viktig del av nya Slussen, säger Regina Kevius (M) stadsbyggnadsborgarråd Stockholm stad.

– Nu tar vi ett viktigt steg för de många resenärer som varje dag åker till och från Slussen med buss. Resenärerna får därmed en långsiktig och kapacitetsstark lösning för sin framkomlighet, säger Torbjörn Rosdahl (M) finanslandstingsrådet och landstingsstyrelsens ordförande.

– Slussen och bussterminalen blir en attraktiv knutpunkt för Nackas växande befolkning. Med stora och bekväma bussterminaler i Slussen och Nacka Centrum säkrar vi därmed framkomligheten för Nackaborna, säger Mats Gerdau (M) kommunstyrelsens ordförande Nacka kommun.

– Vi tryggar Värmdöbornas anslutning till Slussen, då utbyggnaden av bussterminalen innebär att kapacitetsbehovet för busstrafiken inom denna sektor är säkrad till 2050. Med Överenskommelsen får vi en fungerande och attraktiv helhetslösning för kollektivtrafiken i Ostsektorn, säger Monica Pettersson (M) kommunstyrelsens ordförande Värmdö kommun.

Bakgrund
Överenskommelsen innebär att en bussterminal byggs vid Slussen av Stockholms stad på uppdrag av Stockholms läns landsting, som ska äga och ansvara för den framtida driften av bussterminalen.

Bussterminalen byggs i Katarinaberget. Den får 17 avgångs- respektive reglerplatser och 8 ankomstplatser. En bussterminal byggs även vid Nacka Centrum. Antalet påstigningsplatser vid bussterminalen vid Nacka Centrum blir 15 platser.

Bussterminalen vid Slussen är kostnadsberäknad till 1 430 miljoner kronor (prisnivå februari 2014). Samtliga intäkter och kostnader ska räknas om med KPI. Fördelningen av investeringsvolymen mellan parterna är: staten (genom Länsstyrelsen och Länsplan) 50 procent, Stockholms läns landsting 25 procent och Stockholms stad 25 procent. Bussterminalen vid Nacka Centrum beskostas av Stockholms läns landsting till 50 procent och Nacka kommun med 50 procent.