UllaHamilton

6 200 ungdomar har sommarjobbat i Stockholms stad – nytt rekord!

2014 slogs ett nytt rekord i antal sommarjobb i Stockholms stad, det visar preliminära siffror från Arbetsmarknadsförvaltningen. 6 515 ungdomar erbjöds sommarjobb i staden sommaren 2014, vilket var fler än någonsin, och 6 200 ungdomar tackade ja och har arbetat på någon av stadens förvaltningar eller bolag. Detta är ett nytt rekord och innebär en ökning med 504 ungdomar jämfört med föregående år.

– Alliansmajoriteten i Stockholms stad tar jobbfrågan på allvar och i flera år har kunnat erbjuda fler och fler ungdomar ett sommarjobb. Ett sommarjobb ger viktiga erfarenheter och kunskaper som i sin tur gör det lättare att etablera sig på arbetsmarknaden, säger Ulla Hamilton (M),arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

– Utvecklingen på arbetsmarknaden under sommaren och hösten 2014 visar att fler unga får jobb och att det gäller både inrikes- och utrikes födda ungdomar. Det är viktigt att denna utveckling får fortsätta och inte bryts av att det blir dyrare och svårare för företag att anställa unga. Många unga får sina första jobb inom handel eller restauranger och caféer. Därför riskerar de att drabbas vid fördubblad arbetsgivaravgift för unga och höjd moms på restaurangmat, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.