ny t-bana

Så vill vi bygga ut framtidens tunnelbana

Moderaterna i Stockholmsregionen har kommit överens om vad som blir våra ingångsvärden i en framtidens tunnelbaneutbyggnad i de kommande förhandlingarna inom ramen för regeringens initiativ, Sverigebygget. Idag presenterar vi dessa på SvD Brännpunkt och vår förhandlingsposition är att i de kommande förhandlingarna om Sverigebygget är Stockholmsbygget viktigast.

– Tack vare att vi har ordning och reda i landstingets ekonomi är det möjligt att redan nu börja planera för nästa steg i tunnelbaneutbyggnaden, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

– Dessa förslag innebär att vi på tre ställen i Stockholms stad ytterligare kan förbättra tillgängligheten och möjliggöra byggande av bostäder och arbetsplatser, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Mer tunnelbana lägger grund för Stockholms fortsatta utveckling och tillväxt. Vi vet att det kommer både jobb och bostäder när vi bygger ut tunnelbanan, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M).

– Solna har redan säkrat tunnelbaneutbyggnaden till två av Sveriges mest expansiva tillväxtområden, Hagastaden och Arenastaden. Med ännu mer tunnelbana norrut från Arenastaden förbättras tillgången ytterligare, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande Solna.

– Genom att knyta ihop den blå linjen mellan Barkarby och Hjulsta och tillsammans med andra trafiksatsningar kommer Barkarby kunna utvecklas till en viktig kollektivtrafikhub i västra Stockholm. Det ger möjligheter till 10 000 nya arbetsplatser och bostäder längs hela regional- och pendeltågslinjen, säger Cecilia Löfgreen (M), kommunstyrelsens ordförande Järfälla.

– Att vi nu slår fast att tunnelbanan kommer att byggas till Täby innebär att arbetspendlare i framtiden får fler möjligheter att ta sig till och från jobbet. Tunnelbanan innebär också att Täby kan öka sitt bostadsbyggande. Vi planerar för 11 000 bostäder och där är tunnelbanans utbyggnad viktig, säger Leif Gripestam (M), kommunstyrelsens ordförande Täby.

– När den nya tunnelbanelinjen från Odenplan förlängs till Täby och Arninge kan två linjer komma att passera Mörby centrum. Mörby centrum blir då en naturlig samlingsplats för kollektivtrafik i norra Stockholm, säger Olle Reichenberg, kommunstyrelsens ordförande, Danderyd.

Moderaterna föreslår utbyggnad av tunnelbanan på följande områden:
1. Förlängning av tunnelbanan från Hagsätra till Älvsjö.
2. Tunnelbana till Täby och Arninge, genom att förlänga den planerade nya tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden via Mörby Centrum.
3. Länka ihop blåa linjen mellan Barkarby och Hjulsta.
4. Tunnelbana från Odenplan till Liljeholmen.

Erfarenheter från tidigare förhandlingar om regionens infrastruktur är också att vi kan samla oss till en gemensam linje och målbild. Därför kommer vi att ta initiativ till att utse en eller flera förhandlingspersoner från Stockholmsregionens sida för att samordna landstinget och berörda kommuner samt fungera som gemensam motpart till statens förhandlingspersoner.