tullinge

Moderaterna lovar ny uppgång för pendeltåget i Tullinge

Moderaterna vill under nästa mandatperiod skapa en andra uppgång i den norra änden av Tullinge pendeltågsstation. Detta skulle skapa kortare gångvägar både för många resenärer som idag upplever att de måste ta en omväg och för de som kommer att flytta in i det nya bostadsområdet som byggs i närheten.

– När området kring Tullinge och Flemingsberg växer med fler bostäder, arbetsplatser och med handel måste även kapaciteten på pendeltågsstationerna hänga med. Därför är det viktigt att vi arbetar för att ytterligare en uppgång från Tullinge station tillkommer för att säkerställa resenärernas säkerhet och trygghet, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

– När fler pendeltåg kan köras då Citybanan är klar måste de befintliga stationerna kunna möta det ökade trycket och inte i sig bli nya flaskhalsar. Bostadsbyggandets möjligheter har inte bara att göra med hur många tåg som går i timmen utan också var och i vilken utsträckning man kan kliva på tågen. Därför är detta är viktig investering för Södertörn, säger Lennart Kalderén (M), ledamot i landstingets trafiknämnd.

– Detta är även en viktig satsning för Botkyrka som kommer ha stor nytta av en extra uppgång genom att det underlättar för våra kommuninvånare att lättare kunna ta sig till och från jobb och fritidsaktiviteter. Den gångbro som även planeras kommer vi Moderater i Botkyrka att finansiera om vi får förtroende att ta över efter S den 14 september, säger Jimmy Baker (M), oppositionsråd i Botkyrka.
Fakta
Kostnadsbilden är i nuläget inte helt klarställd, men på fråga om jämförbara objekt bör kostnaden, enligt Landstingets trafikförvaltning, kunna ligga mellan 50-75 miljoner kronor exklusive gångbro.