Bv8n9nACYAA1bn1

Demoskop-mätning visar svagt stöd MP:s förslag om Bromma flygplats

Starkt motstånd mot MPs förslag kring Förbifarten och Bromma flygplats – och väljarna efterlyser klara besked om de rödgrönas linje före valet.

Moderaterna har beställt en Demoskopmätning om stockholmarnas syn på valrörelsens två stora valfrågor. Det handlar om byggandet av Förbifart Stockholm och framtiden för Bromma Flygplats. Mest drivande i motståndet mot dessa två företeelser är Miljöpartiet, men även Vänsterpartiet är negativa till båda. Inom Socialdemokraterna går åsikterna isär även om den officiella partilinjen är att Förbifarten ska byggas och Bromma flygplats behållas. Alla försök att få fram ett gemensamt besked från de rödgröna partierna har mötts med tystnad. Linjen har varit att ”det får vi lösa efter valet” – en linje som saknar stöd hos stockholmarna.

För att ta reda på hur Stockholmarna ser på de två frågorna i sak, men också på avsaknaden av besked före valet har vi låtit undersökningsföretaget Demoskop ställa några frågor.

Först har vi testat exakt det Miljöpartiet säger sig vilja göra (Lägga ner flygplatsen och bygga bostäder respektive stoppa Förbifarten och satsa pengarna på kollektivtrafik) och vi ser då att en tydlig majoritet av stockholmarna (sex av tio) ställer sig negativa till detta. Färre än fyra av tio håller med Miljöpartiet. Sedan har vi ställt frågan hur man ser på förutsättningen för de rödgröna att komma överens i dessa två frågor efter valet. Vi ser då att sex av tio väljare tror det kommer att bli svårt att bli överens, bara tre av tio att det finns goda förutsättningar.

Avslutningsvis kan vi konstatera att mer än sex av tio väljare vill ha ett gemensamt besked från de partier som ska samarbeta före valet. Bara en av fem tycker det är okej att köpa grisen i säcken.

Läs undersökningen här: Demoskop Bromma