Foto 2014-08-22 16 13 37

Livspusslet hotas för 40 000 Stockholmsföräldrar

Drygt 40 000 stockholmsföräldrar riskerar att få ett svårare livspussel om RUT-avdraget försämras eller avskaffas. Nya beräkningar från riksdagens utredningstjänst visar att Stockholms län är den del av Sverige där flest och störst andel föräldrar använder RUT-avdraget för att underlätta vardagen.

Av alla dem som använder RUT-avdraget i Stockholms län är en fjärdedel föräldrar med barn som är yngre än sju år vilket är den största andelen i landet. I genomsnitt gör dessa RUT-avdrag på 8 000 kronor per år, vilket är högre än genomsnittet för alla stockholmare som använder RUT-avdraget.

Många av de föräldrar som använder RUT-avdraget är kvinnor. Under 2012 var utgjorde exempelvis kvinnor uppemot två tredjedelar av alla som använde RUT-avdraget. För trots att Sverige är bland världens mest jämställda länder visar SCB:s tidsanvändnings-undersökning att kvinnor fortfarande står för majoriteten av det obetalda hemarbetet. En sammanställning från riksdagens utredningstjänst visar exempelvis att kvinnor lägger nästan tio timmar mer än män på det obetalda hemarbetet per vecka.

RUT-avdraget har gjort att fler familjer får möjlighet att få hjälp med sådant i hemmet som tidigare gjort att man tvingats gå hem tidigare från jobbet. Detta är något alla tjänar på.

Statistiken visar tydligt att RUT-avdraget är viktigt för att Stockholms barnfamiljer ska få ihop sitt livspussel. Nya Moderaterna är därför tydliga med vi värnar RUT-avdraget och motsätter oss dem som vill antingen avskaffa eller minska det.

Idag, den 22 augusti, lanserade Anna Kinberg Batra, Nya moderaternas gruppledare i riksdagen, och Anna König Jerlmyr, socialborgarråd Stockholms stad, en rapport om ett lättare livspussel. Rapporten släpptes på RUT-företaget Finfina där Kinberg Batra och König Jerlmyr pratade med Finfinas ägare Jenny Höijer om företagets förutsättningar idag och om vad som står på spel i höstens riksdagsval.

Länk till rapporten: http://moderaterna.net/livspussel/