StenNordin

(M) vill starta byggakademi

Moderaterna vill att staden startar en byggakademi i samarbete med branschen, facket och akademin. Stockholm befinner sig i början av en historiskt hög byggtakt och staden har som mål att 140 000 nya bostäder ska vara färdigbyggda till år 2030. Samtidigt flaggar branschen för att kompetensbrist i byggsektorn kan bromsa byggandet.

– Vi tar inte bara vårt ansvar för planeringen av de 140 000 bostäder som ska byggas, nu vill vi också säkerställa att de som vill vara med och bygga dessa bostäder har rätt kompetens. Samtidigt ger vi unga stockholmare möjlighet att utbilda sig till yrken med så gott som garanterad efterfrågan minst 30 år framåt i tiden, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd i Stockholms stad.

I en rapport från Byggmästareföreningen och Fastighetsägarna Stockholm uppger fyra av fem byggföretag att de redan idag har svårt att rekrytera personal med rätt kompetens och att det sannolikt kommer att bli svårare.

– Stockholms Byggakademi ska ha byggprogram på gymnasienivå, eftergymnasial yrkesutbildning och kortare och längre högskoleutbildningar. Oavsett från vilken av akademins utbildningar man tar examen ska man ha kunskaper skräddarsydda för storstadens behov och vara efterlängtad av arbetsgivarna, säger Sten Nordin (M).

Stockholms stad tar i och med detta tag i ledartröjan för att hitta en modell för att utbilda alla de som ska delta i Sverigebygget. Byggakademin kommer också att få ett särskilt uppdrag att underlätta validering av utländska utbildningar inom byggsektorn.

Moderaternas förslag:
• Starta en Byggakademi i samarbete med universitet, branschen och facket
• Ha mellan minst 150 utbildningsplatser per år
• Få fler unga att söka och välja yrkesutbildningar
• Få in fler med utländsk bakgrund i byggbranschen
• Validera utländska utbildningar