Foto: Ulrika Vendelbo

Nu bygger vi 47 nya skolor

Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande, och Lotta Edholm (FP), skolborgarråd presenterade idag en helt ny långsiktig elevtalsprognos, som sträcker sig ända till 2040. Behovet av nya skolor är stort och nya skolor planeras över hela staden.

– I en växande stad är det avgörande med investeringar på den mjuka infrastrukturen, förskolor och skolor. Stockholm har nu en tidig planläggning för ett omfattande program med skolinvesteringar. Vi säkrar mark för skolor, säger Sten Nordin (M).

– Det är viktigt att vi i ett tidigt skede i utvecklingen av nya stadsdelar planerar för och bygger skolor. Redan i dag har vi ett högt tryck på stadens för- och grundskolor och vi arbetar hårt med att få fram nya skolor och skolplatser. Alla familjer ska känna sig trygga med att de får en skolplats som de är nöjda med, säger Lotta Edholm (FP).


Fakta

I dag går nästan 86 000 stockholmselever i grundskolan. Av dem går 64 550 på kommunala skolor. Elevprognos till och med 2040 levererades från Sweco den 2 juni.

Prognosen visar på en ökning av elever i grundskoleåldern med 31 000 till 2030 41 000 till 2040 En teoretisk skola motsvarar 840 elever. Med hänsyn till befintlig kapacitet bedöms behovet till ca 33 nya skolor till 2030 ca 47 nya skolor till 2040


Investeringar

Utbyggnaden kommer att ske både i form av nya skolor och utbyggnad av befintliga skolor. Oavsett vilket beräknas investeringsutgiften till ca 350 tkr/ny plats.

Om behovet täcks genom kommunal utbyggnad motsvarar det en investerings-utgift om ca 9,7 mdr till 2030 ca 13,8 mdr till 2040


Behov av nya grundskolor

Etapp 1: Projekt inom ”skolbyggnation för ett växande Stockholm”. Till ca 2020.
11 nya skolor (bl a Mariehällsskolan som invigs onsdag 20 augusti)

Etapp 2: Nya grundskolor till 2025
9 nya skolor

Etapp 3: Nya grundskolor till 2030
13 nya skolor

Etapp 4: Nya grundskolor 2040
14 nya skolor