2014-08-18 14.50.23

Moderaterna lanserar trygghetsvagnar i T-banan

Trots stora satsningar på ökad trygghet i tunnelbanan uppger varannan kvinna och var fjärde man att de inte känner sig trygga när de reser ensamma. Nu vill Moderaterna skapa särskilda trygghetsvagnar i tunnelbanan, bemannade med en trygghetsvärd. Vagnarna kommer att vara tydligt märkta och finnas på alla avgångar under helgkvällar mellan kl 21:00 och 04:00. Tyvärr säger inte Socialdemokraterna ja till förslaget och presenterar inte heller några alternativa lösningar.

– Det här är en konkret och kraftfull åtgärd för att få fler resenärer att känna sig trygga nog att ta tunnelbanan hem efter en sen kväll på jobbet eller på stan. Kollektivtrafiken ska vara trygg och säker för alla, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

Trygghetsvärden ska om möjligt ha ordningsvaktsförordnande med möjlighet att gripa och hålla kvar en person. Kostnaden för satsningen beräknas bli upp till 25 miljoner kronor per år och ska kunna finnas på plats under 2015.

Socialdemokraterna säger inte ja till förslaget och presenterar inte heller några alternativa lösningar:

– Men nu är det val och då vill väl Moderaterna göra utspel som tar fokus från deras misslyckande med ekonomin, sjunkande biljettintäkter och svag resandeutveckling för SL. Självklart är jag för effektiva åtgärder som ökar tryggheten för våra resenärer, men jag är inte säker på att detta är det bästa sättet, kommenterar Erika Ullberg (S) till Svenska Dagbladet.

Trafiklandstingsrådet Christer Wennerholm ger inte mycket för kritiken från (S) och ifrågasätter partiets förmåga att finansiera satsningar på ökad trygghet:

– Socialdemokraterna vill banta SL:s budget med 500 miljoner kronor och har ännu inte lämnat några besked om det blir färre bussar, glesare pendeltågstrafik eller om nattrafiken på tunnelbanan ska bort. Med ett socialdemokratiskt styrt SL kommer det inte att finnas några pengar över till trygghetsvärdar, säger Wennerholm (M).

Länk till artikel i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/m-vill-ha-trygghetsvard-i-tunnelbanan_3834538.svd

Fakta:

  • Sedan 2007 har SL spenderat drygt 300 miljoner kronor på olika satsningar för att öka tryggheten i tunnelbanan.
  • Andelen kvinnor som känner sig trygga när de reser ensamma i tunnelbanan på kvällar eller nätter har stigit från strax över 40 till strax över 50 procent, jämfört med tio år tillbaka.
  • En normal helgkväll är runt 90 ordningsvakter, 22 trygghetsvärdar och 13 värdar från Lugna gatan i tjänst i hela kollektivtrafiksystemet.
  • Trygghetscentralen tar emot samtal och larm från resenärer om exempelvis hot, våld eller klotter och skickar personal dit det behövs.
  • Ordningsstörningar i hela kollektivtrafiken har ökat från 17 703 ärenden 2011 till 24 133 fall 2013. Av dessa handlade 13 422 fall om T-banan 2011, jämfört med hela 19 158 ärenden 2013.
  • En ordningsvakt har sitt förordnande från polisen och har större befogenheter att ingripa än andra väktare.
  • En trygghetsvärd är en person som finns till stöd och hjälp för resenärer. Värden kan ingripa i obehagliga situationer med stöd av nödvärnsrätten. Detsamma gäller för väktare.
  • Trygghetscentralen nås på telefonnummer 020-120 25 25.