christer wennerholm liten

Debattartikel från Moderaterna med anledning av dagens ledare i Aftonbladet

Med anledning av Aftonbladets ledare som i morse kritiserade våra satsningar på kollektivtrafiken i Stockholm publicerar vi en debattartikel som blev refuserad av just Aftonbladet.

Linnéa Swedenmark skriver på Aftonbladets ledarsida om kollektivtrafiken. Jag delar hennes passion för en utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik som kommer i tid, är prisvärd och har god komfort. Det är just därför vi gör många stora satsningar på kollektivtrafiken och som har medfört bättre tidhållning, fler nöjda resenärer, mer miljövänliga resor och den största satsningen på tunnelbanan på 40 år.

När vi tog över ansvaret för SL 2006 rådde ekonomiskt kaos, inga nya spår hade byggts och nöjdheten hade nått bottennivåer. En utveckling som vi nu har vänt och andelen nöjda resenärer bekräftar detta. 2006 var 64 procent av resenärerna nöjda, medan siffran förra året hade ökat till 74 procent. Toppnoteringen är 78 procent i maj 2014, vilket är den högsta nöjdheten någonsin. Tidhållningen har även den förbättrats på flera områden, speciellt på pendeltåget som tas som exempel. Den har gått från att vara ett sorgebarn till att bli i nivå med övriga trafikslag.

Det tas också upp att kostnaderna för kollektivtrafiken har ökat. Det stämmer att när vi bygger ut kollektivtrafiken och erbjuder en större och mer omfattande trafik innebär det att det kostar mer pengar. Swedenmark försöker jämföra ett gammalt, litet system med dålig kvalité ställt mot ett nytt, stort system med högre kvalité. Det är självfallet inte jämförbart efter att vi ökat trafiken, gjort omfattande miljösatsningar och tillgänglighetsanpassningar för funktionshindrade. Kostnaderna drivs också av att bland andra buss- och tågförare vill ha bättre lönevillkor. Utvecklingen har varit av godo i kollektivtrafiken, men med en förhöjd ambitionsnivå kommer också ökade kostnader. Trots detta har Stockholm idag Sveriges näst lägsta kostnad för ett månadskort där man kan resa i hela systemet samtidigt som vi har Sveriges i särklass med väl utbyggda kollektivtrafiknät.

Moderaterna och Alliansen är de som har beslutat om den största utbyggnaden av tunnelbanan på 40 år med 9 nya stationer, en satsning på nästan 26 miljarder. Det är också vi som levererar Citybanan som möjliggör ännu tätare och mer punktlig pendeltågs- och regionaltågstrafik i Stockholm.

Mot detta står en splitrad rödgrön opposition som inte har en gemensam framtidsvision, lovar linjer i alla vädersträck som det inte finns finansiering för och som dessutom vill göra om taxesystemet på ett sätt som innebär ett 500 miljoner kronor stort hål i SL:s budget. En sådan politik vore en återgång till situationen 2006 med en ekonomi i fritt fall och inte en enda meter nya spår. Därför söker vi fortsatt förtroende att som en enad Allians få fortsätta driva utvecklingen framåt, för även om det har hänt mycket så finns det mycket kvar att göra. Med fortsatt fokus på arbetslinjen och en ekonomi i balans kan vi fortsätta satsa på att göra Stockholmsregionen till världens bästa transportstad.

Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd