Foto: Jonna Thomasson

Arbetslösheten fortsätter att sjunka i Stockholm

Sedan juli förra året har den totala arbetslösheten i Stockholm minskat med 2,9 procent, visar en ny rapport från Sweco.

I 13 av 14 stadsdelar har arbetslösheten minskat jämfört med juli 2013. I stadsdelen Hässelby-Vällingby har arbetslösheten minskat med hela 10,7 procent, vilket motsvarar 166 personer jämfört med samma tid föregående år. Totalt i staden har antalet arbetslösa minskat med 644 personer (-2,9 procent). Antalet arbetssökande i staden är 1 285 färre i år.

– Den generella arbetslösheten minskar, men vi ser fortfarande utmaningar i att stötta dem som står längst från arbetsmarknaden till jobb. För detta är våra satsningar på ett mer individanpassat Jobbtorg Stockholm avgörande. Sedan starten 2008 har totalt 18 000 Stockholmare gått från utanförskap till egenförsörjning. Vårt mål är full sysselsättning, vi vill ha minst 140 000 nya jobb till 2020, säger Sten Nordin (M) finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.

Länk till Swecos rapport för juli 2014:
http://www.statistikomstockholm.se/attachments/article/138/07_arbetssokande_jul_2014.pdf