Tallkrogen

Fler studentlägenheter än någonsin på gång i Stockholm

För att Stockholm ska kunna utvecklas som kunskaps- och universitetsstad behövs fler studentlägenheter. För tillfället finns 7 500 studentlägenheter i planprocess eller planering bara i Stockholms stad. Idag deltog finansborgarrådet Sten Nordin (M), tillsammans med SSCO:s ordförande Teo Strömdahl Östberg och Abacus vd Josa Lundback, vid ett första spadtag för ytterligare 137 studentlägenheter i Tallkrogen i södra Stockholm.

– Stockholms studenter förtjänar en politik som tar byggandet av studentbostäder på allvar. Moderaterna och Alliansen har markanvisat 513 studentbostäder per år sedan 2006. När socialdemokraterna senast styrde Stockholm fattade de bara beslut om 185 studentlägenheter per år, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande.

Alliansen planerar att bygga 20 000 smålägenheter till 2018 och 7 000 studentlägenheter till 2017.