Foto: Daniel Olsén

Rekordlåga nivåer av ekonomiskt biståndstagande i Stockholm

Med Alliansens arbetslinje har fler människor fått ett arbete och i den senaste månadsrapporten för ekonomiskt bistånd, juni 2014 ser vi en fortsatt minskning av biståndstagandet i Stockholms stad. Ett medvetet arbete för att minska bidragen har gett resultat.

– Antal människor som har ekonomiskt bistånd i Stockholms stad har under Alliansens styre minskat och är idag rekordlågt. Vi måste se tillbaka över 20 år för att finna en lägre nivå av biståndstagandet, säger Anna König Jerlmyr, socialborgarråd i Stockholm stad.

– Jämför vi juni 2013 och 2014 har antalet arbetslösa biståndstagare minskat med sju procent och den vanligaste avslutningsorsaken är att man börjat jobba. Alliansens arbetslinje ger resultat, säger Anna König Jerlmyr, socialborgarråd i Stockholm stad.

Fakta:
– 9 740 hushåll fick ekonomiskt bistånd i juni 2014.
– Jämfört med maj är det ett minskat antal biståndshushåll med 1,3 %.
– I ett 12-månadersperspektiv har antalet bistånds-hushåll minskat med 2,7 % och summa bistånd har minskat med 2,1 % jämfört med i juni 2013.
– Medelbidraget i juni var 8 215 kr.
– De preliminära uppgifterna för ekonomiskt bistånd för juli 2014 indikerar en fortsatt minskning av antalet biståndshushåll