Arion Chryssafis nyhetsflöde

Mer pengar till upprusning av Solnas skol- och förskolelokaler

Satsningen innebär upp till drygt 80 miljoner kronor under nästa mandatperiod och öronmärker pengar till lokalerna utifrån deras yta och förutsättningar. Därmed permanentas extrasatsningarna som har gjorts på upprustning av förskole- och skollokaler mellan 2010-2014.

– Nya Moderaterna vill höja kvaliteten på förskole- och skollokaler i Solna. Lokalerna är viktiga för barnens, elevernas och lärarnas arbetsmiljö samtidigt som de skapar förutsättningar för kunskap och lärande, säger Arion Chryssafis M, skolkommunalråd.

– Vi lägger fast en långsiktig underhållsnivå som skapar bättre förutsättningar för upprustning av skolor och förskolor och därmed bättre förutsättningar för verksamheterna fortsätter Arion Chryssafis M.

– Moderaterna i Solna vill att det under nästa mandatperiod ska finnas öronmärkta pengar åt varje skol- och förskolelokal för att göra dem bättre och stimulera kunskap och lärande, avslutar Arion Chryssafis M.