christer wennerholm liten

Wennerholm (M): Ny storsatsning på kollektivtrafiken i Stockholmsregionen

Idag på en pressträff i Almedalen presenterade Alliansregeringen en ny storsatsning på Stockholms kollektivtrafik genom ”Sverigebygget”. Det handlar om att möjliggöra finansieringslösningar för ytterligare utbyggnad av tunnelbanan, annan spårbunden trafik samt för den östliga förbindelsen.

– Att Alliansregeringen väljer att nu öppna upp för att finansiera ytterligare satsningar på tunnelbanan och annan spårbunden trafik i Stockholmsregionen är ett mycket välkommet besked och ligger i linje med den utbyggnad som Alliansen vill se mer av. En lösning där flera parter tar sin del av ansvaret är en viktig del i att få mer och ännu bättre kollektivtrafik för resenärerna som även lägger grunden för fortsatt utveckling och tillväxt i hela regionen, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

– Beskedet från Alliansregeringen om att också gå vidare med en finansieringslösning för den östliga förbindelsen för att därmed framöver kunna färdigställa ringleden runt Stockholm är viktigt inte bara för att minska trängseln i city utan även för att det möjliggör en utökad busstrafik, inte minst genom tvärförbindelser, som möjliggör helt nya resandemönster för resenärerna utanför och runt innerstaden, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Fakta: Alliansregeringen har idag på en pressträff presenterat att de vill möjliggöra finansiering av ytterligare satsningar på Stockholmsregionens kollektivtrafik. I detta nämns utbyggd tunnelbana där vissa sträckningar kan övervägas såsom en ny linje mellan Liljeholmen och Odenplan, förlängning av tunnelbanan från Arenastaden mot nordost samt tunnelbaneutbyggnad mellan Hagsätra och Älvsjö eller andra tvärgående linjer. Förhandlingspersoner ska tillsättas för detta på samma sätt som vid den tidigare Stockholmsöverenskommelsen om utbyggd tunnelbana. Förutsättningarna ska även prövas för en finansieringslösning av en östlig förbindelse som knyter samman trafikledsförbindelsen, ringleden, kring Stockholm.

För mer information
Claes Wersäll
Pressekreterare hos Christer G Wennerholm (M)
070-737 41 90
claes.wersall@moderat.se