Foto: Jonna Thomasson

Sommarjobb för ensamkommande flyktingbarn i Solna ökar chansen till arbete

Solna erbjuder ensamkommande flyktingbarnen möjlighet att sommarjobba under 2014. Genom arbetslivserfarenheten som sommarjobbet ger ökar deras chanser att integreras i samhället. Totalt kommer 60 ensamkommande flyktingbarn i tonåren erbjudas ett sommarjobb.

– Vi vill ge våra ensamkommande flyktingbarn en bra start i livet. Att de efter studier kan komma in på arbetsmarknaden är den viktigaste förutsättningen för att leva ett självständigt liv, säger Lars Rådén (M), kommunalråd för arbete, integration och socialtjänst.

– De ensamkommande flyktingbarnen har ofta ett svagt socialt skyddsnät och därför är det väldigt viktigt att vi gör allt vad vi kan för att de ska klara sig i samhället. Sommarjobb är en insats som ökar chanserna till arbete, fortsätter Lars Rådén (M).

– Solnas satsning på sommarjobb har lett till en ökning från 55 sommarjobb till 300. Därför har vi nu också möjlighet att satsa på våra ensamkommande flyktingbarn och deras framtid, avslutar Lars Rådén (M).