Foto: Mikael Sjöberg

Sergels torg får sommarlyft

Idag invigde trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) den nya sommarmöbleringen för Sergels torg, i syfte att öka attraktiviteten och tryggheten i området. Stockholmsgula parkbänkar och lådor med växter och träd har placerats ut på Sergels torg, Soltorget och Beridarebanan. Fastighetsägarna längs Sergelgatan deltar också i utsmyckningen genom ny möblering på gatan.

– Stockholmare och besökare ska känna sig välkomna på Citys mest besökta plats. Genom färgglad möblering och växter kommer vi ett steg närmare ett Sergels torg som en trivsam plats där människor vill mötas och stanna upp, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholm stad.

I samband med tätskiktsrenoveringen som påbörjas i oktober 2014 tas även ett gestaltningsprogram fram för att göra platsen än mer attraktiv. Fontänen och dess ikoniska obelisk kommer också att renoveras. Under byggtiden kommer Stockholms stad att föra en tät dialog med stockholmarna, fastighetsägare och näringsidkare för att hålla miljön öppen och tillgänglig.

– Med över 120 000 personer som jobbar i City är det också stadens största företagsområde. Området kring Sergels torg är en viktig del av den offentliga miljön i City och ofta en av de första platserna som besökare ser då Visitors Center numera är lokaliserat till Sergels torg. Genom ett nytt tätskikt, ny fontän och ett nytt gestaltningsprogram tar vi ett helhetsgrepp kring Sergels torg. Stockholmarna måste ha ett offentligt vardagsrum som både är trygg och attraktivt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.