Tunnelbana

Stockholm på andra plats i ranking om urban rörlighet

Stockholm är näst bäst i världen bland 84 andra länder när det gäller transporter i urbana miljöer, och slår både Amsterdam och Köpenhamn. Stockholm sticker ut som det tredje tätaste cykelnätet i världen och hög kollektivtrafikanvändning. Detta enligt Arthur D Little och UITP:s rapport The Future of Urban Mobility 2.0.

– Det är en oerhört glädjande rapport som visar att Stockholm ligger i framkant när det kommer till hållbara transporter och miljöfrågor. Genom cykelmiljarden och den nya tunnelbanesatsningen fortsätter vi att satsa på kapacitetsstarka transportmedel så att fler stockholmare får möjlighet att resa på ett hållbart sätt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Enligt rapporten har Stockholm även de lägsta utsläppshalterna av kvävedioxid och PM10-partiklar i världen.

– Både kvävedioxid och PM10-halterna har minskat med 25% respektive 35% i Stockholm vilket är glädjande. Dubbdäcken är den största anledningen till dagens PM10-halter, men under året har vi sett en minskning av både halterna och dubbdäcksanvändningen, vilket är positivt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Länk till rapporten och rankingen: http://www.adlittle.com/future-of-urban-mobility.html