Foto: Stockholms Handelskammare

Tusentals jobb hotas utan Bromma flygplats

Idag släppte Stockholms Handelskammare en rapport där det konstateras att 24 000 jobb kommer att riskeras i Sverige om Bromma flygplats läggs ner. Sverige är en liten öppen ekonomi som är beroende av handel, och med långa avstånd inom landet och till våra viktiga marknader. En nedläggning skulle vara ett hårt slag mot Stockholmsregionens tillväxtmöjligheter och fler jobb.

– Idag upplever Stockholm en boom när det gäller nyföretagande, inflyttning, jobbtillväxt och investeringar. Många stora företag har sina huvudkontor i Stockholm. Bromma gör det möjligt för många att jobbpendla från andra delar av landet. En ökad konkurrens inom flyget har skapat möjligheter till attraktiva slottider på Bromma från orter som annars inte skulle ha flygförbindelser med Stockholm. Allt detta hotas om oppositionen får sin vilja igenom och stänger Bromma flygplats, säger Ulla Hamilton (M), trafik- och företagarborgarråd i Stockholms stad.

Enligt PWC:s senaste rappport ”Cities of Opportunity” ligger Stockholm på topp 10-listan, men behöver förbättra den internationella tillgängligheten.

– En citynära flygplats behövs som ett komplement till Arlanda för att fler ska kunna ta sig till och från Stockholm. För att vara konkurrenskraftiga nu och i framtiden måste vi ha bra flygförbindelser inom landet och mot resten av världen och då behövs Bromma flygplats, säger Ulla Hamilton (M), trafik- och företagarborgarråd i Stockholms stad.