christer wennerholm liten

Ny terminal för Djurgårdsbåtarna förenklar kollektivtrafikresandet

I samband med att Alliansen har beslutat om att hamntrafiken ska bli en del av SL-trafikens zon A invigs nu också den nya terminalen vid Allmänna gränd. Den nya terminalen förenklar resandet för resenärerna, ger högre säkerhet och kopplar bättre ihop Djurgårdslinjen med annan kollektivtrafik.

– Resenärerna får nu enklare att åka med Djurgårdstrafiken och får samtidigt bättre möjligheter att byta mellan Djurgårdsfärjan och SL:s båtlinje Sjövägen samt till annan landburen kollektivtrafik, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

– Alliansen har också beslutat att Djurgårdsfärjan ska inkluderas i SL:s zon A. Nu är det alltså möjligt att resa med samtliga SL:s biljettyper mellan Slussen, Skeppsholmen och Djurgården, vilket förhoppningsvis ska leda till att ännu fler väljer att resa kollektivt, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Fakta om terminalen
Djurgårdsfärjan transporterar cirka 2,3 miljoner resenärer varje år mellan Räntmästartrappan, Djurgården och Skeppsholmen. Nu har en ny färjeterminal byggts vid Allmänna gränd på Djurgården för att förbättra bland annat resenärsflöden och arbetsmiljö. Samtidigt har ytterligare steg tagits för att skapa bättre samordning med vatten- och landtrafiken genom att bygga en automatisk spärrlinje för SL:s Accesskort. Terminalen är dessutom mer tillgänglig med nya ramper och fallskydd mellan fartyg och ponton. Då en stor del av Djurgårdsfärjans resenärer reser med periodbiljett från SL idag har Alliansen i landstinget också nyligen beslutat att Djurgårdsfärjan ska inkluderas i SL:s zon A, vilket började gälla igår. Det innebär att förutom SL:s zonbiljett och sms-biljetter så kommer även reskassan att fungera i automatspärrarna på Djurgårdslinjen.