Foto: Peter Knutson

9 miljoner till ökad effektivitet i bostadsbyggandet i Stockholm

I samband med tertialrapport 1 för 2014 skjuter alliansen i Stockholms stad till över 9 miljoner kr för åtgärder som ska säkerställa en långsiktigt hög takt i bostadsbyggandet. Förutom att stärka effektiviteten fördelas också extra pengar för att öka kommunikation och information om ett växande Stockholm.

– För att nå vårt mål om 140 000 bostäder i Stockholm fram till 2030 behöver vi fokusera alla stadens resurser i samma riktning. Satsningen på nära 10 miljoner kronor används både till att anställa fler handläggare och på ökad kommunikation med de som bor i anslutning till de planerade bostäderna. På så sätt kan vi snabbare ta fram fler planer som har lokal förankring och tilltalar både dagens och morgondagens stockholmare, säger borgarrådet Joakim Larsson (M), ordförande i Exploateringsnämnden i Stockholms stad.