Foto: Ulrika Vendelbo

Ytterligare höjda lärarlöner redan i år

Att lärarna är en av de absolut viktigaste yrkesgrupperna måste också synas i lönekuvertet. Vi kommer därför redan nu att höja lönerna ytterligare för Stockholms stads lärare, skriver allianspartiernas företrädare.

Stockholm är en växande storstad, som snart är en miljonstad. Att Stockholm är attraktivt är positivt: fler hjärnor och fler händer finns här för att möta framtiden och garantera att Stockholm fortsätter att vara en öppen stad, där livskvaliteten är hög och arbetslösheten låg. Men i takt med att staden växer, ställs vi inför nya utmaningar. Det gäller inte minst behovet av nya lärare och skolor.

Stockholms kommunala skolor håller hög kvalitet. Elevernas resultat har förbättrats under flera år och varje dag gör lärare och skolledare ovärderliga insatser i våra skolor. Utan det arbete som stadens lärare lägger ner, går det inte att förbättra skolresultaten. En förutsättning för fortsatt positiv kunskapsutveckling är därför att Stockholms stad kan rekrytera, behålla och vidareutbilda tillräckligt många skickliga och behöriga lärare.

Men om våra högt ställda mål ska bli förverkligade – vi behöver rekrytera minst 10 000 nya lärare fram till 2022 – måste vi också visa att vi menar allvar, vi måste lägga kraft och handling bakom våra ord. Vi kommer därför redan nu, under innevarande år, att höja lönerna ytterligare för Stockholms stads lärare. Att lärarna är en av de absolut viktigaste yrkesgrupperna måste också synas i lönekuvertet.

Lärarlönerna ökar nu i snabbare takt än för samtliga andra större yrkesgrupper på arbetsmarknaden, och totalt sett har de ökat med 8 miljarder jämfört med för bara två år sedan. I Stockholms stad har medianlönen för en lärare höjts med nära 7 000 kronor (över 26 procent) sedan 2006 och staden anses vara en attraktiv arbetsgivare för nästan 9 av 10 av länets lärarstudenter (enligt Universums lärarbarometer 2013). Men detta innebär inte att staden kan minska sina ansträngningar för att vara en attraktiv arbetsgivare. Tvärtom.

För att förbli en populär arbetsgivare och säkra den framtida kompetensförsörjningen krävs en rad åtgärder. Karriärvägarna måste bli fler och lärares arbetsbörda måste minska. Men framför allt krävs en fortsatt stark löneutveckling för lärare i Stockholm. Vi i alliansen avsätter därför nu 101 miljoner kronor för att i ett slag höja lärarlönerna – från förskola till vuxenutbildning i Stockholm – med motsvarande cirka 2 procent från 1 juli 2014. Det betyder att lärarna i Stockholms stad under 2014 totalt kommer att få en löneökning på nästan 6 procent.

Utbildade lärare som bytt bransch och lämnat yrket är i många fall öppna för att komma tillbaka om de möts av ett gott erbjudande och goda utvecklingsmöjligheter. Utbildningsförvaltningen ska därför ta fram en strategi för att se hur utbildade lärare som i dag inte arbetar i skolan kan lockas tillbaka.

Medan vi i alliansen alltid prioriterar skolan gör Socialdemokraterna tvärtom. Under sina år i makten i Stockholm satsade S betydligt mindre pengar på skolan. I socialdemokratiskt styrda kommuner tjänar lärarna i genomsnitt 500 kronor mindre i månaden och 76 procent av de 50 sämsta skolkommunerna styrs av vänsterpartierna. Allt fler röster inom S vill förbjuda det fria skolvalet och därigenom helt ta bort föräldrars och elevers möjligheter att själva välja skola. Socialdemokraterna är långtifrån redo att ta ansvar för Stockholms skolor.

Varje dag gör lärare och skolledare ovärderliga insatser i våra skolor. Det är något som vi aldrig får glömma bort. Vi i alliansen väljer därför att satsa på skolan och lärarna. I Stockholm fortsätter vi satsningen på höjda lärarlöner, ökade möjligheter till att göra karriär inom läraryrket och förbättrad arbetsmiljö. Skolan och stockholmarna förtjänar konkreta förslag på hur skolan i Stockholm ska utvecklas framöver. Det får de med alliansen!

STEN NORDIN (M)

finansborgarråd, Stockholms stad

LOTTA EDHOLM (FP)

gruppledare och skolborgarråd, Stockholms stad

PER ANKERSJÖ (C)

gruppledare, Centerpartiet, Stockholms stad

EWA SAMUELSSON (KD)

gruppledare, Kristdemokraterna, Stockholms stad