Foto: Peter Knutson

Stärkt stöd till anhörigföreningar med fokus på demenssjukdom

Stockholms stad stärker nu stödet till anhörigföreningarna i staden som har fokus på demenssjukdom. På äldrenämnden idag beslutas att 1,5 miljoner kommer att fördelas mellan föreningar som bidrar till att anhöriga får ökad kunskap om demenssjukdomar, hur man bemöter en person med demenssjukdom samt bidrar till att skapa kontakter med andra anhöriga i likande situation.

– Den som vårdar en närstående i hemmet kan känna behov av praktiskt stöd i vardagen, såsom avlastning med omsorgen. Därutöver kan erfarenhetsutbyte och sällskap av andra i samma situation vara oumbärligt. Vi fördelar därför för första gången riktade bidrag till anhörigföreningar i Stockholms stad som kan bistå på detta sätt, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

– Anhöriga som vårdar närstående med demenssjukdom i hemmet gör ett enormt arbete och skapar en trygghet för den äldre som övrig äldreomsorg har svårt att matcha, hur bra den än är. Det är en enormt viktig uppgift för staden att stödja och avlasta anhörigvårdare så länge de vill och kan ta hand om sina närstående, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).