Torbjorn Rosdahl 30x35 mm

Ny teknikbyggnad ska säkra Nya Karolinska mot katastrofer

Idag invigs en av de första byggnaderna på Nya Karolinska Universitetssjukhuset (NKS). Teknikbyggnaden ska med unik kombination av olika tekniklösningar bidra till att det nybyggda universitetssjukhuset blir ett av de mest energisnåla, miljövänliga och driftsäkra i världen, även under större katastrofer. Den här byggnaden är en milstolpe i byggandet av Nya Karolinska Universitetssjukhuset. Nu ska byggnaden trimmas in inför invigningen 2016.

– Genom hela projektet har den röda tråden varit miljö, trygghet och att patienten alltid ska vara i centrum. Den här byggnaden som är motorn i Nya Karolinska Universitetssjukhuset visar tydligt att vi får ett sjukhus av högsta kvalitet, säger Torbjörn Rosdahl (M).

Utöver detta finns det en miljödimension förbi det vanliga där all energi blir förnybar och det finns en unik möjlighet att lagra värme respektive kyla.