pehr granfalk beskuren

Jämställda löner i Solna

Kompetens och erfarenhet går före kön i Solna. Stadens senaste lönekartläggning visar att inga samband mellan lön och kön finns. Staden har under många år aktivt arbetat med jämställd lönesättning.

– Inom många branscher har männen högre lön än kvinnorna. I Solna har kvinnorna 94-107 procent av männens löner. Kompetens ska alltid premieras och kön ska inte styra storleken på lönekuvertet, säger Pehr Granfalk (M), kommunstyrelsens ordförande.

Löneskillnader förekommer även i Solna stad men vid granskning framkommer att de styrs dessa av utbildningsnivå, erfarenhet och individuell prestation. I flera större yrkeskategorier har kvinnorna samtidigt högre lön än männen:

  • Bland undersköterskor har kvinnorna 104 procent av männens lön.
  • Bland lärare i lägre grundskolan har kvinnorna 102 procent av männens lön.
  • Bland socialsekreterare har kvinnorna 101 procent av männens lön.
  • Solna stad gör en lönekartläggning vartannat. Enligt lagen ska det göras vart tredje.