Anna könig jerlmyr pressbild

Ingen ska behöva vara rädd att bli bortgift i sommar

Skolan och socialtjänsten är skyldiga att snabbt utreda misstankar om att en ungdom riskerar att bli bortgift. Men kunskapen om vad det finns för hjälp är ofta bristfällig. En informationssatsning genomförs nu för att samtliga rektorer ska veta mer om vilken hjälp som finns att tillgå när en ungdom lever under hedersrelaterat förtryck. Det skriver Lotta Edholm (FP), skolborgarråd, och Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd, på Dagens Samhälles debattsida.

– Bara i Stockholm beräknas 3 000 tonårsflickor leva under så allvarligt hedersrelaterat förtryck att det bryter mot svensk lag, men även pojkar drabbas hårt i hederskulturer. Vi behöver vara tydligare med var man kan få hjälp om man är utsatt eller riskerar att bli bortgift, säger skolborgarrådet Lotta Edholm (FP).

– Äktenskap ska vara byggt på kärlek, inte tvång. Dessutom ska sommarlovet vara något att se fram mot, inte känna ångest för. Skolorna ska veta att det finns bra stöd att få om de ser signaler på att någon är utsatt. Stockholms läns kunskapscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, Origo, hjälper de som riskerar att bli bortgifta, säger socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Mer information om Origo finns här: http://origostockholm.se/