Torbjorn Rosdahl 30x35 mm

Ansvar för ekonomin bygger jobb och välfärd

Sysselsättningen fortsätter att öka i Sverige och den starkaste jobbtillväxten finns att hitta i storstadsregioner som Stockholm. Enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen ökar sysselsättningen med 95 000 personer 2014 och 2015. Stockholmregionen kommer tillsammans med de andra två storstadsregionerna att svara för mer än 70 procent av jobbtillskottet under 2014 och 2015.

En stark och växande Stockholmsregion förutsätter ordning i ekonomin. Tack vare att Moderaterna och Alliansen tagit ansvar för landstingets ekonomi – med budget i balans sju år i rad – fortsätter vi att bidra till en utbyggd välfärd och fler jobb i Stockholmsregionen, säger finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl (M).

Arbetsförmedlingens prognos ger positiva signaler om ökade jobbmöjligheter under de kommande två åren. Jobben tillkommer främst inom privata tjänster såsom exempelvis hotell och restaurang, personliga tjänster och företagstjänster. Sysselsättningen ökar även i antal till huvuddelen bland utrikes födda samtidigt som ungdomsarbetslösheten minskar under kommande år.

Stockholms läns landsting är idag en av länets största arbetsgivare. Hos oss får många ett första jobb, inte minst ungdomar och utrikes födda. Genom sunda offentliga finanser kan vi bygga ut sjukvården, förlänga tunnelbanan och satsa på en vård och kollektivtrafik av ännu högre kvalitet. Det ger fler jobb, fler företag, och fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen, avslutar Torbjörn Rosdahl (M).