Foto: Peter Knutson

Över 6 500 erbjuds sommarjobb i staden i år – nytt rekord!

Stockholms stad erbjuder i år rekordmånga 6 515 ungdomar sommarjobb inom stadens nämnder och bolag. Det är i år unga födda 1996-1998 som erbjuds en fot in på arbetsmarknaden genom jobb i staden. Flest jobb är det i år inom förskolan och äldreomsorgen.

– Ett sommarjobb ger såväl arbetslivserfarenhet som kontaktnät och en meningsfull sysselsättning. Ett sommarjobb kan vara just den erfarenhet som en ung människa behöver för att inte riskera utanförskap i framtiden, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

– Ungdomsarbetslösheten är en av vår tids största samhällsutmaningar. I Stockholm arbetar vi för att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden för unga människor. En meningsfull sysselsättning även under sommaren är ett viktigt medel för att få in en fot på arbetsmarknaden, inte minst för många unga som inte har egna kontaktnät på arbetsmarknaden, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.