christer wennerholm liten

Nöjdhet i trafiken slår rekord – 79 procent nöjda resenärer

Efter flera års rekordsatsningar på att modernisera och bygga ut kollektivtrafiken märks också en ökad nöjdhet bland resenärerna. Under maj 2014 uppmättes den högsta nöjdhetssiffran sedan mätningarna startade. Samtidigt som det är viktigt att bygga ut tunnelbanan, Tvärbanan och nya pendelbåts- och busslinjer måste vi också modernisera och underhålla det vi redan har. Buss- och fartygsflottan behöver tillgänglighets- och miljöanpassas.

Stationer och hållplatser rustas upp för att tryggheten och trivseln ska öka. Innerstadens busslinjer måste komma fram vilket försöket med 4:ans busslinje är ett exempel på där landstinget och staden samarbetar för att busstrafiken ska prioriteras. Vi måste även bygga ut infrastrukturen. Citybanan som står klar om några år kommer avsevärt att öka kapaciteten för pendeltågen med två helt egna spår och två nya stationer i centrala Stockholm.

– Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg och att vår politik fungerar men fortfarande kvarstår flera utmaningar. Det handlar bland annat om att göra det enklare att resa, fortsätta öka punkligheten och hålla en hög utbyggnadstakt i kollektivtrafiken, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (M)

– Kollektivtrafikens utbyggnad blir en valfråga i september eftersom oppostionen lovar runt men håller tunt när det väl kommer till kritan. Mot det står vår överenskommelse om nio nya tunnelbanestationer, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Övergripande nöjdhetsbetyg för maj 2014 är 79 procent nöjda resenärer. Det är det högsta noteringen sedan nöjdkundundersökningen började göras.

Tunnelbana
Tunnelbana har en ökad nöjdhet från 77 till 81 procent. Samtliga kvalitetsfaktorer med undantag för turtäthet får förbättrade betyg i maj jämfört med föregående månader. Störst förbättringar syns för städning, både i vagn och på station, som ökar med sex procentenheter vardera. Personalens bemötande ökar från 66 till 72 procent och förares körsätt ökar från 72 till 77 procent.

Pendeltåg
Det totala nöjdhetsbetyget för pendeltåg går ned med en procentenhet sedan föregående månad, från 76 till 75 procent. Förares körsätt minskar med tre procentenheter, från 88 till 85, medan nöjdheten med trängseln ökar från 51 till 54 procent.

Lokalbana
Lokalbanans nöjdhetsbetyg ökar sedan föregående månad, från 85 till 88 procent. Samtliga kvalitetsfaktorer får bättre betyg än föregående månad, där störst förbättring ses för vagnsstädningen som ökar med fyra procentenheter från 85 till 89 procent.

Buss
Buss ökar med fyra procentenheter sedan föregående månad, från 72 till 76 procent. Samtliga kvalitetsfaktorer får bättre betyg sedan föregående månad. Störst förbättringar ses för turtäthet, störningsinformation, trängsel och personals bemötande som alla går upp med tre procentenheter vardera.