Foto: Jonna Thomasson

Danderyd vill utveckla området kring E18

Igår beslutade kommunstyrelsen i Danderyd att godkänna en projektplan för utveckling av området kring E18 genom kommunen. Beslutet är en följd av den åtgärdsvalsstudie som inleddes tidigare i vår i samarbete med väghållaren Trafikverket och Stockholms läns landsting.

Syftet med studien är att få ett underlag för prioritering av effektiva lösningar för trafiksituationen idag och på längre sikt. Den geografiska avgränsningen är hela E18:s sträckning genom Danderyd.

– Frågan om en tunnelförläggning och/eller överdäckning av delar av E18 genom Danderyds kommun har diskuterats i många år. Det är därför glädjande att vi nu på allvar kan analysera vilka konsekvenser en sådan skulle få. Denna första del av arbetet beräknas klar om cirka ett år och därefter kan vi ta ställning till om vi ska gå vidare inom ramen för en fördjupad översiktsplan, kommenterar Olle Reichenberg (M), kommunstyrelsens ordförande.