Foto: Jonna Thomasson

M går till val på att korta akutköer med nytt akutlyft

Trots satsningar på att få ned köerna har vi inte nått tillräckligt långt med akutmottagningarna och fortfarande får alldeles för många vänta på akutmottagningarna i länet. En del av detta har att göra med att de senaste fem åren har besöken på akutmottagningarna i länet ökat med 20 procent. Särskilt svårt är det för de äldre som flera gånger kan komma i kläm mellan kommunerna och landsting.

– Vi går till val på att korta köerna i akutsjukvården. Vi klarade det första mandatperioden för vårdcentralerna, vi klarade att korta köerna för operation och behandling under denna mandatperiod och nu nästa mandatperiod vill vi korta köerna på akutmottagningarna, säger Filippa Reinfeldt (M).

Moderaterna kommer att möta väljarna i september med löftet att korta köerna på akuterna. Det handlar om fem punkter:

  • Införa specialutbildade vårdguider på varje akutmottagning. Patienter åker fortfarande till akutmottagningen även fast det inte är där man får hjälp snabbast när det gäller lättare åkommor. Därför ska man kunna få hjälp direkt på plats på akutmottagningen att boka in en tid till rätt läkare. De patienter som inte behöver akutsjukvårdens resurser, ska kunna lämna akutmottagningen med en inbokad läkartid på sin vårdcentral eller annan specialistläkare.
  • Nya akutmottagningar med högre kapacitet. Idag är utrymmena för trånga och medarbetarna vittnar om att patienter hamnar i kläm när lokalerna inte är anpassade för fler patienter. Därför vill vi bygga om och till på akutmottagningarna för 2,4 miljarder kronor. Det kommer också att långsiktigt rusta akutsjukvården i Stockholmsregionen.
  • Fler snabbspår för patienter. Det går att minska trycket på akutmottagningarna genom att skapa fler snabbspår förbi akuten och direkt in till rätt avdelning. Samtidigt får också patienterna i snabbspåret bättre behandling. Många gånger handlar det om äldre och mer sköra patienter som ska kunna åka direkt till äldresjukvården (geriatriken) eller patienter med misstänkt stroke skickas direkt till röntgen.
  • Mät första läkarkontakten. Idag mäts hur stor andel av patienterna som blir färdigbehandlade på akutmottagningen inom fyra timmar. Den mätningen är viktig att ha kvar, men behöver kompletteras med tid till första läkarkontakt. Att inte bli undersökt på flera timmar duger inte och därför vill vi skruva upp kraven på tid till en första läkarkontakten. Den medicinska prioriteringen måste fortsatt vara överordnad men det behöver gå snabbare än idag.
  • Samarbete vården utanför sjukhusen. Det finns många bra exempel på samarbeten mellan sjukhusen och vården utanför sjukhusen. St Görans akutsjukhus har ett välutvecklat samarbete med de geriatriska klinikerna. Södersjukhuset har ett bra samarbete med Nacka sjukhus där de direkt kan boka in patienterna på återbesök så att de inte behöver åka tillbaka till sjukhuset. Det är goda exempel men de behöver formaliseras och spridas till alla sjukhus.