Torbjorn Rosdahl 30x35 mm

Ordning i Landstingets ekonomi ger positiva resultat

Nya siffror från tertialbokslutet visar på ett fortsatt överskott för Stockholms läns landsting. Årets resultat väntas enligt senaste prognosen uppgå till 300 miljoner kr vilket är 248 miljoner kronor högre än budgeterat för år 2014. Det ger möjligheter att fortsätta bygga ut sjukvården och kollektivtrafiken även i framtiden.

– Med en budget i balans finns utrymmen för en fortsatt hög investeringstakt och därmed möjliggöra för en bättre vårdmiljö för patienterna, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

– Den bästa försäkringen för en fortsatt utbyggnad av sjukvården och kollektivtrafiken i Stockholms län är ordning och reda i ekonomin. Det största hotet är Socialdemokraternas höjda skatter på arbete som i förlängningen kommer att leda till mindre resurser till verksamheterna, avslutar Torbjörn Rosdahl (M).

Mer information:
Det ekonomiska resultatet för perioden uppgår till 288 miljoner kronor vilket är högre än det budgeterade resultat för perioden som var 14 miljoner kronor. Även skatteintäktsprognos ger ett bra resultat. Prognos 2 för 2014 är 102 miljoner kronor bättre än föregående prognos och uppgår till 64 047 miljoner kronor vilket är 191 miljoner kronor högre än det budgeterade beloppet.

I början av maj offentliggjorde kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s sin senaste bedömningav Stockholms läns landsting och det höga kreditbetyget på lång sikt, AA+, och högsta betyget på kort sikt.