gzd6bxk9kcnd7isgyvaz

Markanvisningsmålet för nya bostäder 2014 snart uppnått

På nästa sammanträde fattar exploateringsnämnden beslut om 2 619 markanvisningar. Det innebär att Stockholms stad redan efter halva kalenderåret uppnått 5 188 markanvisningar, vilket är mer än två tredjedelar av det uppsatta målet om 7 000 markanvisningar under 2014.

– Det är mycket glädjande att trycket i bostadsbyggande fortsätter vara högt och öka. Vi tänker inte sänka vare sig byggtakten eller ambitionerna bara för att det är valår. Att tackla Stockholms brist på bostäder är vår högsta prioritet, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.

– Alliansen i Stockholm har antagit ett ambitiöst program för att bygga 140 000 bostäder till 2030. Det behövs när Stockholm växer. Utbyggd tunnelbana och Förbifart Stockholm är andra viktiga pusselbitar för en växande stad som Stockholm, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.