Hägersten - Lars Svärd

Alliansen investerar i pantrör för ett renare Hägersten-Liljeholmen

Sommaren 2013 inleddes ett försök med pantrör i Hägersten-Liljeholmen. Tre av stadsdelens mest besökta parker valdes ut som försöksplatser och 20 stycken pantrör monterades. Efter stor framgång går nu Alliansen vidare med initiativet och ser till att det både permanentares och utökas.

– Moderaterna har, tillsammans med Folkpartiet och Centerpartiet, noterat det stora mervärdet som pantrören medför. Områdena upplevs som renare och snyggare, något vi naturligtvis vill uppmuntra och utveckla ytterligare. Därför initierade vi en grundlig utredning som ledde till att vi nu går vidare och permanenterar pantrören. Samtidigt ser vi till att insatsen utökas så att fler kan nyttja pantrören, säger Lars Svärd (M), gruppledare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.

– I den intensiva tillväxtfas som Hägersten-Liljeholmen befinner sig i är det viktigt att hitta nya och effektiva lösningar, som fungerar för människor i deras vardag. Pantrör ligger helt rätt i tiden. De bidrar till ett miljövänligt förhållningssätt samtidigt som vår omgivning hålls renare, säger Lars Svärd (M), gruppledare Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd.