Foto: Jonna Thomasson

Hallå där Anna König Jerlmyr…

…socialborgarråd i Stockholms stad, som på måndag lägger fram ett program mot hemlöshet i Stockholm stad.

Varför behöver Stockholms stad ett program mot hemlöshet?

Stockholms stad har oavsett majoritet haft en mycket ambitiös politik på hemlöshetsområdet. Samtidigt har det saknats en sammanhållen politik på stadsövergripande och stadsdelsnämndsnivå. Hemlöshet är och kommer fortsatt vara ett av våra mest prioriterade områden. Sammanställningar visar att staden lägger över en halv miljard kronor per år på gruppen hemlösa genom en rad olika insatser. Vi har kunnat se att gruppen hemlösa stockholmare minskar. Detta trots en kraftig befolkningsökning. Programmet mot hemlöshet lägger fast färdriktningen för hur vi vill att Stockholm ska möta de människor som av någon anledning saknar en bostad och en fast punkt i tillvaron.

Vad innebär ett program mot hemlöshet?
Programmet har tre viktiga utgångspunkter, förebyggande insatser, att möta den akuta hemlösheten och steget vidare till eget kontrakt och sysselsättning. Vi lyfter också ut några grupper som är särskilt utsatta och som vi inte vill ska bo på härbärgen/akutboenden. Det handlar om unga, barnfamiljer och äldre. För dessa grupper vill vi se andra boendealternativ som bättre lämpar sig för dessa människors behov. Vi kommer att fördubblar antalet lägenheter inom bostad först så att fler kan gå från gatan till eget boende. Vi har också rekordfå barn i Stockholm stad som berörs av vräkning, under 2013 berördes 25 barn. Samtidig är ett barn som berörs ett för mycket.

Hur kommer det att minska hemlösheten i Stockholm?
Vi fortsätter vårt förebyggande arbete. 78 procent av de hemlösa faktiskt lämnar hemlöshet efter fyra år, vilket stärker att det vi redan gör fungerar men att vi måste arbeta särskilt med de 20 procent som år efter år fortsätter att befinna sig i hemlöshet. Vräkningsförebyggande strategier och budget och skuldrådgivning är viktiga verktyg.

Vi slår fast att vi inte tror på kortsiktiga placeringar från dygn till dygn eller vecka till vecka utan att vi vill möta gruppen hemlösa med mer långsiktiga placeringar. På så sätt får de en mer trygg tillvaro att kunna utgå från. För de som idag jobbar gentemot målgruppen innebär det också större möjligheter att kunna motivera till förändringsarbete och jobba med insatser. Det innebär en ambitiös omläggning av våra insatser men en nödvändig sådan om vi vill se bästa möjliga resultat.

Stort tack och lycka till!
Tack!

Fakta:

  • Stockholms stads senaste kartläggning visar att antalet hemlösa i Stockholms stad är det lägsta sedan mätningarna började 2004.
  • Antalet akut hemlösa Stockholmare som sover på härbärgen har nästan halverats på 10 år.
  • Stockholm stads Tak över huvudet-garanti för Stockholmare hålls till 100 procent.
  • 2013 berördes rekordfå barn av vräkning i Stockholms stad, 25 st.
  • Bara i Stockholm city finns 25 olika verksamheter för hemlösa
  • Under 2014 kommer Bostad Första att fördubblas till 60 lägenheter