Foto: Jonna Thomasson

Den 1 juli kan du som pendlar söka vård över länsgränsen

I dag tar Hälso- och sjukvårdnämnden i Stockholms läns landsting ett beslut som kommer att underlätta vardagen för många pendlare. Från och med den första juli 2014 kommer invånare i Uppsala län, Västmanland och Sörmland att kunna lista dig på en vårdcentral i Stockholm och stockholmare kan lista sig på en vårdcentral i de länen. Det tack vare ett nytt avtal mellan landstingen. Detta är ett viktigt steg för Alliansen i arbetet att förenkla vardagen för våra invånare.

Detta är ytterligare ett steg i vårt arbete med att underlätta människors vardag. Att kunna klara av ett besök på vårdcentralen under lunchen i kommunen där man jobbar istället för att behöva ta en halv dag ledigt för att gå till vårdcentralen hemma kommer att förenkla vardagen för många, säger Filippa Reinfeldt, hälso- och sjukvårdslandstingsråd.
Alliansen har sedan tidigare genomfört vårdval för att korta köer och öka valfriheten i sjukvården. Det här beslutet innebär att valfriheten för invånarna i respektive län utvidgas över länsgränsen. Främst kommer det gynna att alla de arbetspendlarna som pendlar till och från Stockholms län och de som bor nära länsgränserna. På sikt är planen att kunna sluta flera sådana här avtal med andra landsting så att den här möjligheten kan komma flera till del.

Bakgrund:
Beslut om ingående av avtalet tas i dag (20/5) av Hälso- och sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting. Avtalet ger invånarna i respektive län möjlighet att lista sig på en vårdcentral i det andra länet. Ett exempel är att under 2013 besökte 3406 personer från Uppsala län vid 6768 tillfällen vårdcentraler i Stockholms läns landsting och vid 9949 tillfällen besökte invånare i Stockholm vårdcentraler i Uppsala läns landsting.