Kristoffer Tamsons ny

Nedstängd Brommaflygplats hotar ny tvärbana

Dagens besked från vänsterpartierna i Dagens Industri att Bromma flygplats kan komma att stänga inom så kort tid som tre år vid en valseger väcker många frågor. Det innebär att en tillväxtmotor för jobb och utveckling i regionen ska släckas ned vilket i sig är illa, men det påverkar också landstingets planerade investeringar i kollektivtrafiken avseende Tvärbanans förlängning.

I dag har Bromma flygplats cirka 2 miljoner resenärer årligen. Det i sig utgör en central grund för den planerade utbyggnaden av Tvärbanan från Ulvsunda via Bromma Blocks, Bromma flygplats, Annedal, Solvalla, Rissne, Stora Ursvik, Kista och Helenelund. En miljardinvestering av stor betydelse för både människor, bostadsbyggande och arbetsplatser. Byggstarten är planerad till 2016 och kostnaden beräknas till över 5 miljarder.

Släcker man ned Bromma flygplats slår man undan benen för resandeunderlag, finansiering och planering av den investeringen. Vi vet då bara att Bromma flygplats inte ska vara kvar, men inte vad som ska komma där istället eller när. Den investering i Tvärbanans utbyggnad vi vill se starta nästa mandatperiod riskerar med detta att stoppas och hamna i långbänk. Det i sin tur skulle drabba tusentals resenärer och riskera påverka den utveckling och det bostadsbyggande som pågår och är planerat runt dagens Bromma flygplats.

Vänsterpartierna har med detta bevisat två saker för stockholmarna. Dels att de står för en tillväxtfientlig avvecklingslinje i valet 2014, dels att deras oseriösa och ofinansierade politik riskerar att få konsekvenser för utvecklingen i stort i regionen – både kollektivtrafik, vägar och flyget hotas. Det i sin tur hotar Stockholmsregionens växtkraft och utveckling.

Kristoffer Tamsons, ledamot i trafiknämnden i Stockholms läns landsting