Torbjörn Rosdahl - Foto: Daniel Olsén

Nästan 200 miljoner kronor extra till landstinget

Det är genom högre tillväxt och sysselsättning som skatteintäkterna nu stiger snabbare än väntat. Enligt en ny prognos ökar skatteintäkterna för landstinget med 100 miljoner mer enligt tidigare prognos och nästan 200 miljoner mer än i budgeten. För 2015 och 2016 ökar skatteintäkterna med mer än 700 respektive 950 miljoner kronor per år jämfört med budgeten.

– Detta är ett bevis på att Alliansens jobbpolitik ger mer resurser till att korta köerna i sjukvården och att öka antalet bussar i vår kollektivtrafik. Höjer vi skatten på arbete som Socialdemokraterna vill leder det till färre jobb och mindre skatteintäkter. Det är det största hotet i landstingsvalet i september, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

Fakta:
Den nya prognosen offentliggörs idag (14/5) innebär en uppjustering av de samlade skatteintäkterna till 64 miljoner kronor vilket är 102 miljoner kronor mer än i prognos 1 och 191 miljoner kronor mer än i budgeten för 2014. För 2015 och 2016 med över 208 respektive 287 miljoner kronor per år jämfört med februariprognosen.