PehrGranfalk_620x500px

Öppet brev till Socialdemokraterna i Solna efter eventuellt dolda intressen

Efter att tidningen ETC under måndagen publicerat en artikel om Socialdemokraternas intressen av exploatering vid Råstasjön, skriver kommunstyrelsens ordförande Pehr Granfalk (M) och stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders Ekegren (FP) ett öppet brev till Socialdemokraternas gruppledare och oppositionsråd Arne Öberg (S) och stadsbyggnadsnämndens andre vice ordförande Martin Eliasson (S).

Länk till ETC-artikeln: http://www.etc.se/inrikes/s-politiker-satt-pa-dubbla-stolar-da-tjanade-folkets-hus-miljoner-pa-markaffar

Öppet brev till Arne Öberg och Martin Eliasson angående ert engagemang i bygget på tomt tillhörande Folkets hus vid Råstasjön

I måndagens ETC framgår att oppositionsrådet och gruppledaren för Socialdemokraterna, Arne Öberg och stadsbyggnadsnämndens andre vice ordförande Martin Eliasson har använt sina politiska uppdrag i Solna för att tjäna miljoner på en markaffär.
Bakgrunden är att Råstahems Folketshusförening 2013 sålde en tomt intill Råstasjön som var föremål för detaljplanering av stadsbyggnadsnämnden i Solna, till Riksbyggen. Enligt ETC framgår av avtalet att Riksbyggen betalar 10 miljoner kronor för marken i ett första skede och att en ännu större summa ska betalas ut beroende på vilken grad av exploatering som Solna stad genom stadsbyggnadsnämnden tillåter i den kommande detaljplanen. Priset baserades således på ett framtida förväntansvärde som följer av den detaljplaneläggning som stadsbyggnadsnämnden i Solna stad arbetar med.

Den Folketshusförening som genomförde försäljningen till Riksbyggen har möjlighet att göra en betydande vinst. Socialdemokraterna i Solna kontrollerar Råstahems Folketshusförening. Arne Öberg och Martin Eliasson har förtroendeuppdrag i föreningen. Bland annat är Martin Eliasson revisor med full insyn i föreningens verksamhet. De har också en unik position i Solna stad som påverkar detaljplanering av området. Arne Öberg i rollen som vice ordförande i kommunstyrelsen som gett stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att detaljplanera Folketshusföreningens tomt. Martin Eliasson i egenskap av andre vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden som ansvarar för detaljplaneringen av den aktuella tomten. Arne Öberg är dessutom ersättare i styrelsen för Riksbyggen, bolaget som parallellt med att detaljplanering av området pågår investerar i ett bygga på den aktuella tomten.

Enligt ETC kontaktades Riksbyggen redan 2011 av Folketshusföreningen som då i hemlighet erbjöd dem att köpa marken. Den 21 maj 2014 behandlar stadsbyggnadsnämnden förslaget till detaljplan för Råstasjön. Hittills har Martin Eliasson både deltagit i beredning och beslut utan att redovisa sitt engagemang och intresse i Folketshusföreningen. Martin Eliasson har också i arbetet ställt sig bakom och stöttat att Folketshusföreningens/Riksbyggens tomt får bebyggas. Alliansen har dock till följd av områdets naturvärden avstyrkt bebyggelse i det nordvästra hörnet.
Arne Öberg har också visat stort intresse för frågan utan att redovisa sitt engagemang hos parterna som vill exploatera området. Inför stadsbyggnadsnämndens sammanträde kräver vi nu att Arne Öberg lägger korten på bordet och ställer följande frågor till honom:

* Hur ser Folketshusföreningens avtal ut med Riksbyggen?

* Avser Socialdemokraterna att tomten ska bebyggas?

* Riskerar Folketshusföreningen eller Riksbyggen att lida ekonomisk skada om tomten inte exploateras?

* Har ni tagit del av förslag från Riksbyggen och gestaltning på byggnationer som inte presenterats för stadsbyggnadsnämnden?

* Hur stor del av Folkets Hus äger Socialdemokraterna och enskilda socialdemokrater?

Pehr Granfalk (M), Kommunstyrelsens ordförande
Anders Ekegren (FP), Stadsbyggnadsnämndens ordförande