filippa reinfeldt

Filippa Reinfeldt inviger specialistmottagning för barn till missbrukare

Barn till föräldrar med alkohol- eller andra drogproblem behöver särskild vård och omsorg. I dag den 9 maj inviger hälso- och sjukvårdslandstingsrådet Filippa Reinfeldt (M) Rosenlunds barnhälsoteam, en ny specialistmottagning inom barnhälsovård. På mottagningen kommer att finnas möjlighet till utökad och individuellt anpassad barnhälsovård i ett nära samarbete med socialtjänst och psykiatri.

– Att Stockholm nu har en specialistmottagning för barn till föräldrar med beroendeproblematik är goda nyheter för de många gånger svårast utsatta. Både som mamma och som politiker tror jag innerligt på att stärka barns livschanser oavsett familjeförhållanden och uppväxtmiljö, säger Filippa Reinfeldt (M), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Cirka 70 barn kommer att skrivas in vid mottagningen per år och verksamheten kommer att bemannas av en barnsjuksköterska och en barnläkare.

Invigningen sker kl. 14 på Rosenlunds sjukhus, Katarinahuset, Tideliusgatan 26, plan 1. Möjlighet till intervju finns i samband med ceremonin.

Fakta:
Barn till kvinnor som använt alkohol och droger före och under graviditeten, riskerar i högre grad än andra barn att utveckla ohälsa. Antalet barn, som föds i Stockholms läns landsting och som utsätts för alkohol eller droger under fostertiden, är dock okänt. Det är Sachsska Barnsjukhuset i samverkan med Rosenlunds mödravårdsteam som har startat den nya mottagningen, som öppnade den 3 mars i år. Verksamheten riktar in sig på hembesök och läkarbesök vid sidan av det ordinarie basprogrammet i barnhälsovården.

Kostnaderna för avtalet uppgår till 1, 5 miljoner kronor under 2014 och 2 miljoner kronor för 2015.