nya karolinska solna

Felaktigt om kostnader för Nya Karolinska

Dagens Industri rapporterar om ökade kostnader om 1,8 miljarder för Nya Karolinska Universitetssjukhuset, något som är felaktigt. Det handlar om 1,3 miljarder som är redan inplanerade och budgeterade kostnader som tas nu i ett senare skede. Beslutet om Nya Karolinska Universitetssjukhuset var blocköverskridande.

– De investeringar som beskrivs är ingen nyhet utan något vi medvetet väntat med för att ha flexibilitet i fråga om utformning, teknik och gestaltning när helheten runt det nya universitetssjukhuset nu tar form. Stockholmarna ska inte ha ett sjukhus som är gammalt redan när det öppnar, säger Torbjörn Rosdahl (M), finanslandstingsråd.

– Stockholms skattebetalare kan känna sig trygga med att detta är ett medvetet beslut och helt inom befintlig investeringsbudget. Vårt fortsatta mål är att patienterna i stockholmsregionen ska kunna få den allra främsta vården, avslutar Torbjörn Rosdahl (M).