kristoffer tamsons

”Utbyggd tunnelbana blir valfråga med MP-veto”

-Miljöpartiets veto mot Förbifarten skapar onödig oro, hotar uppgörelsen om trängselskatterna och därmed grunden för finansieringen av flera viktiga trafiksatsningar i regionen. Det blir med detta allt tydligare att utbyggd tunnelbana förutsätter Alliansstyre i landstinget, kommuner och regering. Det säger Kristoffer Tamsons, Kanslichef för Nya Moderaterna i Stockholms läns landsting.

– Det finns i dag en acceptans för trängselskatt bland invånare och bilister i Stockholms län. Tack vare hårda förhandlingar har vi lyckats landa en helhet där regionen får något konkret tillbaka från trängselskatten. Förbifart Stockholm och i sin utvidgade form från 2016 också ny tunnelbana, säger Kristoffer Tamsons.

– Miljöpartiet skapar nu oro och hotar helheten med sitt vetokrav mot Förbifarten. Blir det verklighet uppstår en orimlig slagsida där bilisterna ska betala höjd trängselskatt utan att få något tillbaka. Denna oro är allt annat än bra. Nu krävs klarspråk och samlat besked från vänsteroppositionen om hur de ser på Förbifarten, trängselskatten och tunnelbanan, säger Kristoffer Tamsons.

Fakta:
1) I prop 2006/2007:109 (från april 2007) föreslås att trängselskatter i Stockholm ska tas i Stockholm från och med 1/8 2007. Syftet anges bl.a. vara att finansiera investeringar i vägnätet i Stockholmsregionen, såsom Förbifart Stockholm.

2) I den s.k. Cederschiöldöverenskommelsen från december 2007 mellan statens förhandlingsman och företrädare för kommunerna och landstinget i Stockholms län träffades överenskommelse om bl.a. att:
– Överskottet från trängselskatterna i Stockholm ska delfinansiera Förbifart Stockholm.
– Trängselskatten på Essingeleden skulle införas när Förbifart Stockholm öppnas för trafik (ca 2022). Dessa intäkter ska också delfinansiera Förbifart Stockholm.

3) Stockholmsförhandlingen om utbyggd tunnelbana (2014) återupprepar innehållet i den s.k. Cederschiöldöverenskommelsen om att ”medel motsvarande trängselskatten i Stockholms län finansierar merparten av Förbifart Stockholm och också vissa regionala projekt i enlighet med Stockholmsöverenskommelsen”. Det vill säga utbyggd tunnelbana.