Foto: Jonna Thomasson

SL får uppdaterad hemsida och enklare att använda e-biljetter

På dagens trafiknämnd i landstinget beslutar Alliansen att göra det möjligt för resenärer att använda en e-handlad biljett eller reskassa i princip direkt efter köp i busstrafiken. Det kommer ge stora fördelar för resenärerna speciellt i samband med att nya sl.se ger förenklade möjligheter att köpa biljetter.

– Alliansens beslut leder till förbättringar för samtliga resenärer och kommer möjliggöra för många sällanresenärer att direkt använda sin e-handlade biljett istället för att behöva vänta 3 dagar som ofta är fallet idag, säger Christer G Wennerholm (M), trafiklandstingsråd.

– Tillsammans med nya sl.se som lanseras den 5 maj och som är bättre anpassad till smarta telefoner kommer det bli enklare att köpa en e-biljett och direkt använda den ute i SL-trafiken, vilket gör att trösklarna för att använda kollektivtrafiken minskar än mer, avslutar Christer G Wennerholm (M).

Fakta:
Samtliga bussar (och en del spårfordon) i SL-trafiken är utrustade med ett system (BussPC) som hanterar information som genereras i bussen eller som skickas till eller från bussen. Systemet har inte fungerat helt som det var tänkt och det är därför dags att uppgradera eller göra någon annan form av förändring. I några fall är problemen relaterade direkt till själva BussPC-systemet och i andra fall är det andra system (t ex SL Access) som efterfrågar tjänster som fordrar utveckling av BussPC.