joakim larsson nyhetsflöde

Bostadsförmedlingen sänker köavgiften

Bostadsförmedlingen i Stockholm fattade idag beslut om att sänka köavgiften från 225 kronor till 210 kronor. Bakgrunden är att verksamheten växer och i takt med ökade intäkter kan man nu också sänka köavgiften till stockholmare och övriga köande som söker bostad.

Bostadsförmedlingen har vid ett antal tillfällen under de senaste åren genomfört sänkningar av förmedlingsavgiften för lägenheter och det är idag helt kostnadsfritt att få en lägenhet förmedlad. Den fortsatta positiva utvecklingen av antalet kunder i bostadskön gör att det nu finns ekonomiskt utrymme för att också sänka köavgiften.

– Bostadsförmedlingen har haft en mycket positiv utveckling senaste åren och idag förmedlar vi dubbelt så många lägenheter som för tio år sedan. Att sänka köavgiften går helt i linje med vårt uppdrag som innebär att förbättra servicen för våra kunder, utveckla vår verksamhet och sänka kö- och förmedlingsavgiften när det är möjligt. Nu när vi har ekonomiskt utrymme kan vi sänka avgiften ytterligare, säger Christina Elffors-Sjödin (M), ordförande Stockholm stads Bostadsförmedling.

– Många som ställer sig i bostadskön saknar inte bostad idag utan står i kön som en försäkring för framtiden. Detta ger stora intäkter till bostadsförmedlingen och skapar därmed utrymme att förbättra servicen. Det är heller inte meningen att bostadsförmedlingens verksamheten ska gå med överskott och att sänka avgiften är därför naturligt, säger Joakim Larsson (M), ytterstadsborgarråd i Stockholm.

Faktaruta:
Sedan 2001 har Bostadsförmedlingen sänkt avgiften 4 gånger.

År 2002 – från 375 kr – 325 kr

År 2006 – från 325 kr – 275 kr

År 2009 – från 275 kr – 250 kr

År 2010 – från 250 kr – 225 kr