studentbostader kth

368 nya studentbostäder vid KTH

I dag fattade stadsbyggnadsnämnden beslut om att ställa ut två planförslag med total 368 nya studentbostäder på KTH Campus. Planerna innebär att Akademiska Hus kan utveckla campus med 270 studentbostäder vid Osquldas väg mellan Q-huset och Försvarshögskolan och 98 stycken på Drottning Kristinas väg.

– KTH Campus är viktigt för Stockholm som kunskapsstad tillsammans med Stockholms universitet och Karolinska Institutet. Därför är jag väldigt glad över att vi nu beslutar att gå vidare med planer för 368 nya studentbostäder på campus och jag hoppas att processen fram till byggstart kommer att gå fort, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

– Byggnaderna får en modern gestaltning som tydligt markerar att de är ett nutida tillägg på campus. Fler studentbostäder på KTH Campus bidrar också till mer liv och trygghet, en plats som lever dygnet runt, säger stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M).

FAKTA
Fastighetsbolag: Akademiska Hus AB

Antal bostäder: 270 studentbostäder i planen för Forskningen 1 och 98 studentbostäder i planen för Norra Djurgården 1:49

Upplåtelseform: Hyresrätt

Illustrationer: Utopia arkitekter, 2BK Arkitekter (Norra Djurgården 1:49) och Semrén & Månsson (Forskningen 1)

Avstånd till kollektivtrafik: 600-700 meter till Tekniska högskolans tunnelbanestation

Forskningen 1: Detaljplanens syfte är att medge byggrätter för att bygga tre nya studentbostadshus med cirka 270 studentbostäder och utrymmen för högskoleverksamhet och centrumverksamhet i bottenplan.

Norra Djurgården 1:49: Detaljplanens syfte är att medge byggrätter för två nya studentbostadshus och en institutionsbyggnad. Förslaget innebär att cirka 98 studentbostäder kan byggas med utrymme för centrumverksamhet och skola i bottenplan, samt en institutionsbyggnad för undervisning och kontor om cirka 8 500 kvadratmeter, också den med utrymme för centrumverksamhet i bottenplan.