Foto: Peter Knutsson

Nya rekordsiffror för SL

För snart åtta år sedan var kundnöjdheten för SL-trafikens alla trafikslag lägre än idag. Ny statistik visar dock att resenärsnöjdheten i kollektivtrafiken ökat kraftigt. För mars månad nådde andelen nöjda resenärer i kollektivtrafiken 77 procent, jämfört med 74 procent samma månad förra året.

Det är oerhört glädjande siffror som visar att de investeringar som genomförts för bättre punktlighet och utbyggd kollektivtrafik ger tydliga effekter. Tack vare ordning och reda i ekonomin kommer vi fortsätta kunna investera i en kollektivtrafik av högre kvalité.

– Tunnelbana
Tunnelbana har en ökad nöjdhet med tre procentenheter, från 75 till 78 procent. Störst förbättring för enskild kvalitetsfaktor ses för personals bemötande som ökar från 64 till 70 procent. Även nöjdheten med tidhållningen ökar, från 73 till 77 procent. Den upplevda tryggheten på kvällar, till och från stationer, ökar från 57 till 62 procent.~

– Pendeltåg
Pendeltåg har i mars månad en övergripande nöjdhet på 73 procent vilket är en ny toppnotering. Nöjdheten med tidhållningen ökar från 56 till 59 procent och vagnsstädningen ökar från 71 till 74 procent. En liten nedgång från föregående månad ses för den upplevda trängseln som minskar från 53 till 50 procent.

– Lokalbana
Lokalbanans nöjdhetsbetyg ökar från 81 till 84 procent och ökningar syns för samtliga kvalitetsfaktorer. Nöjdheten med den upplevda tidhållningen ökar exempelvis från 72 till 75 procent, vagnsstädningen från 77 till 82 procent och hållplatsstädningen från 76 till 79 procent. Även personalens förmåga att svara på frågor samt personalens bemötande ökar med tre procentenheter vardera.

– Buss
Nöjdhetsbetyget för buss ökar från 72 till 76 procent och ökningar syns för samtliga kvalitetsfaktorer. Nöjdheten med den upplevda tidhållningen ökar till exempel från 62 till 66 procent och störningsinformationen ökar från 47 till 51 procent. De städningsrelaterade faktorerna ökar 67 till 75 procent för vagnsstädningen och från 61 till 69 procent vad gäller hållplatsstädningen. Personalens förmåga att svara på frågor ökar från 66 till 71 procent och personalens bemötande ökar från 71 till 75 procent.~

Läs pressmeddelandet här: http://www.moderaterna.net/christer/nya-rekordsiffror-for-sl/