cykelmärke

Regionalt cykelstråk skapas från Roslagstull till Mörby centrum

Danderyd och Täby har gemensamt arbetat för att göra det lättare och mera attraktivt att pendla till jobbet med cykel. Vi har nu nått en bit på vägen. Sträckan Roslagstull till Mörby centrum föreslås i Nationella transportplanen få ett högklassigt stråk av en 4,5 m bred cykelbana och 1,5 m bred gångbana, separerad från cykeltrafiken.

Syftet är att skapa ett cykelstråk med hög standard som bidrar till ökad cykelpendling mellan kommunerna i nordöstra Stockholm och Stockholms innerstad.
‐Det är mycket glädjande att vi fått med en bit av cykelstradan i den Nationella planen. En snabbcykelväg förbättrar verkligen möjligheterna till arbetspendling och är ett riktigt bra och hälsosamt alternativ till bilen, säger Carina Erlandsson (M) ordförande tekniska nämnden i Danderyd

-Vi glädjer oss med Danderyd att cykelstradan till Mörby centrum finns med i den nationella planen. För att arbetspendlingen skall bli riktigt bra från regionen och för att minska trafiken på E 18 arbetar Täby kommun med att få finansiering till Täby Centrum under samma period. Sedan vidare mot Arninge och Vallentuna i en framtid avslutar Erik Andersson (M) kommunalråd i Täby.