Foto: Jonna Thomasson

Danderyds skolor bäst i Sverige i år igen

Resultatet med Danderyds skolor i topp är från de öppna jämförelser för 2013 som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, presenterat. Tvåa på listan är Täby, och på fjärde plats är Lidingö.

Sveriges bästa grundskolor finns i Danderyd. Det visar resultatet av de öppna jämförelser för 2013 som SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, presenterade i tisdags. I undersökningen jämförs parametrar som till exempel betygssnitt, antal underkända elever, resultat på ämnesproven och andel elever med behörighet till gymnasiet.

– Det är mycket hedrande att Danderyds skolor placeras sig på första plats i denna jämförelse av Sveriges 290 kommuner, Det är ett kvitto på det fina arbete som våra lärare och personalen lägger ned dagligen och som ger våra elever de allra bästa förutsättningar för framtiden, kommenterar kommunalrådet Olle Reichenberg (M).