Foto: Jonna Thomasson

”Nu kan sista trafiklänken runt Stockholm byggas”

Infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd (M) meddelar idag att regeringen anslår två miljarder kronor för att komma igång med den östliga förbindelsen i Stockholm. Det är ett första viktigt steg för att bygga hela ringen runt Stockholms innerstad. Dagens besked innebär att den östliga förbindelsen kan börja byggas under nästa mandatperiod.

– Regeringens besked att man startar förarbetena för att kunna bygga den östliga förbindelsen är mycket glädjande. Stockholm växer i rekordfart och behovet efter fler vägar runt innerstaden är stort. Med den östliga förbindelsen på plats skulle det äntligen finnas en komplett ringled runt Stockholm, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

– Med en östlig förbindelse skulle mängden biltrafik i staden kunna minska kraftigt. Det skulle ge mer utrymme för gående, cyklister och kollektivtrafik. Det innebär även att luften i innerstaden kommer kunna bli ännu bättre, fortsätter Sten Nordin.

– Frågan är nu om oppositionen i såväl riksdagen som i Stockholms stadshus ställer sig bakom en östlig förbindelse eller om de, som i fallet med Förbifart Stockholm, vill äventyra Stockholms växtkraft? Jag räknar med att oppositionen lämnar besked till stockholmarna innan valet i höst, avslutar Sten Nordin.